ธนาคารและการแจ้งชำระเงิน

ธนาคารและการแจ้งชำระเงิน

ชื่อบัญชี / account name
บริษัท ไอฟาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ธนาคาร / bank name
กสิกรไทย
เลขที่บัญชี
745-2-48783-1
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี / account name
บริษัท ไอฟาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ธนาคาร / bank name
กสิกรไทย
เลขที่บัญชี
745-2-48783-1
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์