เราคือสะพานเชื่อม "คุณ" สู่โอกาสใหม่ๆ ในชีวิตที่ดีกว่าเดิม

เรียนออนไลน์

Bridge the Opportunity by Empowering Your Potential.

iWisdom Academy สถาบันการเรียนออนไลน์ โดย IFARM CORPORATION LIMITED บริษัทที่ให้ความรู้ด้านการตลาด ธุรกิจ และการเกษตรทั้งในรูป Public Training และ In-house Training มามากกว่า 15 ปี

Our Believe

เราเชื่อว่าชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด (Lifelong Learning) และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มักนำไปสู่โอกาสในชีวิตที่ดีกว่าเสมอ นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความเปราะบางและมีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบัน ทำให้ความรู้แบบเดิมๆ ถูกทำให้ล้าสมัยลงอย่างรวดเร็ว การหยุดนิ่งในการหาความรู้ใหม่ๆ หรือพึ่งพิงความรู้หลักเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยงที่จะโดนพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดจมหายไปโดยไม่ทันตั้งตัว

Our Ultimate Goals

ด้วยเหตุนี้ เราตั้งใจจะเป็นสะพานเชื่อมคุณไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในชีวิต ด้วยการส่งมอบความรู้อันทรงคุณค่าจากหลากหลายสาขาวิชาผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ หรือแบบผสมผสาน ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ ยกระดับและพาคุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความท้าทาย โดยเราพยายามจะนำเสนอองค์ความรู้ที่ผ่านการพิสูจน์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว อีกทั้งจะพยายามปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ