เราคือสะพานเชื่อม "คุณ" สู่โอกาสใหม่ๆ ในชีวิตที่ดีกว่าเดิม

iWisdom Academy

สถาบันการเรียนออนไลน์ ปลดล๊อคศักยภาพในตัวคุณ พาคุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความท้าทาย
เรียนออนไลน์

Bridge the Opportunity by Empowering Your Potential.

iWisdom Academy สถาบันการเรียนออนไลน์ โดย IFARM CORPORATION LIMITED บริษัทที่ให้ความรู้ด้านการตลาด ธุรกิจ และการเกษตรทั้งในรูป Public Training และ In-house Training มามากกว่า 15 ปี

Our Believe

เราเชื่อว่าชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด (Lifelong Learning) และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มักนำไปสู่โอกาสในชีวิตที่ดีกว่าเสมอ นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความเปราะบางและมีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบัน ทำให้ความรู้แบบเดิมๆ ถูกทำให้ล้าสมัยลงอย่างรวดเร็ว การหยุดนิ่งในการหาความรู้ใหม่ๆ หรือพึ่งพิงความรู้หลักเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยงที่จะโดนพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดจมหายไปโดยไม่ทันตั้งตัว

Our Ultimate Goals

ด้วยเหตุนี้ เราตั้งใจจะเป็นสะพานเชื่อมคุณไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในชีวิต ด้วยการส่งมอบความรู้อันทรงคุณค่าจากหลากหลายสาขาวิชาผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ หรือแบบผสมผสาน ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ ยกระดับและพาคุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความท้าทาย โดยเราพยายามจะนำเสนอองค์ความรู้ที่ผ่านการพิสูจน์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว อีกทั้งจะพยายามปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ